અભદ્રંઅભદ્રઃ ય્હાક છીં… – સુનીલ મેવાડા

સવારે ચા સાથે બિસ્કિટ ખાનારા સહુએ જોયા હશે. ચા સાથે ખારી (હવે આ ખારી ગળપણવાળી હોવા છતાં એને ખારી શું … Continue reading અભદ્રંઅભદ્રઃ ય્હાક છીં… – સુનીલ મેવાડા