કશાક બહેતરની મથામણો – નંદિની ત્રિવેદી

સુનીલ મેવાડાને આઠેક વર્ષથી જાણું છું. થોડું-ઘણું ઓળખી પણ શકી છું સાહિત્યના આ જીવને. સુનીલે એનાં પુસ્તકોના ડ્રાફ્ટ મૂલવવા માટે … Continue reading કશાક બહેતરની મથામણો – નંદિની ત્રિવેદી