કાઝી દુબલે ક્યોં ? -આર્ષમિત્રો

વર્ષ 2013, સાહિત્ય અકાદમીના ૪૩મા અધિવેશનમાં, આણંદમાં અમે મળેલા ને સાહિત્ય-સાહિત્યકારોની ચર્ચા કરતા મોડે સુધી જાગેલા. સુનીલે ત્યારે સંભળાવેલી કવિતા … Continue reading કાઝી દુબલે ક્યોં ? -આર્ષમિત્રો