તાજગી અને નાવિન્યસભર વાર્તાઓ – સંજય પંડ્યા

ટૂંકી વાર્તાનું સ્વરૂપ વાર્તાકારની સર્જકતાને ચકાસે એવું હોય છે. નાના ફલકમાં એક-બે(કે ક્યારેક ત્રણ) ઘટનાની આસપાસ વાર્તાનું શિલ્પ ઘડાતું જાય. … Continue reading તાજગી અને નાવિન્યસભર વાર્તાઓ – સંજય પંડ્યા