સામાજિક સરોકારના તેજસ્વી શબ્દો – સંદીપ ભાટિયા

વાર્તાસંગ્રહ ‘ઉત્તરજીવી’માં સાવ નજીક આવી પહોંચેલા એક બહુ જ સારા વાર્તાકારનો પગરવ સંભળાય છે. સુનીલે પોતાની વાર્તાઓમાંથી આંગળીને વેઢે ગણી … Continue reading સામાજિક સરોકારના તેજસ્વી શબ્દો – સંદીપ ભાટિયા