આર્ષસંવાદ

આર્ષસંવાદ-1

આર્ષ સામયિક(www.aarshmagazine.in)ના ઉપક્રમે આર્ષ સંવાદઃ ગુજરાત, ગુજરાતી, ગુજરાતીતા અને ગુર્જર સંસ્કૃતિનો ઉત્સવ
ગુજરાત અને ગુજરાતી ભાષાના ગૌરવગાન-પરિચયના ઉદ્દેશ સાથે આર્ષ સંવાદ હેઠળ ભાષા-બોલીઓની શ્રેણીનો આ પહેલો મણકો છે. આ શ્રેણીના પહેલા મણકામાં અમે ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોના મિત્રો સાથે જે પોતપોતાના વિસ્તારની બોલીનો રમૂજી અને રસાળ પરિચય આપવાના પ્રયત્ન કર્યો હતો. સૂત્રધાર નીરજ કંસારાના સંચાલનમાં કચ્છના પ્રતિનિધિ તરીકે ઉત્કંઠા ધોળકિયા, સુરતનાં નેહા ગાંધી, ભાવનગરના જયકિશન ઉમરાળિયા, રાજકોટનાં ચાંદની શુક્લ-પંડિત અને ઉત્તર ગુજરાતના સુનીલ મેવાડા, વગેરે પોતપોતાના ભૂભાગોની બોલીનો પરિચય આપ્યો હતો.