...કે પૂંછડીએ દોડાદોડી રે લોલ – સુરેશ દલાલ

હું સાત પૂંછડિયો ઉંદર છું.
રવિવારથી શનિ સુધીની મને પૂંછડીઓ ઊગે છે અને નથી ઊગતી તોય હું એને કપાવી નાખું છું અને કપાવી નાખતો નથી, મારી પૂંછડીએ પૂંછડીએ ઘડિયાળના કાંટા ને બસમાં આંટા ને ટ્રેનના પાટા કે પૂંછડીએ દોડાદોડી રે લોલ !
મારી પૂંછડીએ પૂંછડીએ ફોનના વાયર ને કારનાં ટાયર, હું કામમાં રિટાયર કે પૂંછડીએ પડાપડી રે લોલ !
એક દિવસ હું જન્મ્યો’તો, મારું નામ પાડ્યું’તું, મારું નામ અ,બ,ક, A,B,C, X,Y,Z, -મારા જનમના પેંડા વહેંચાયા -ને હું મોટો થતો ગયો ને ગાડાનાં પૈડાં ખેંચાયાં રે લોલ !
મને શાળામાં મૂકવામાં આવ્યો’તો, ચોકલેટ વહેંચવામાં આવી’તી, હું થોડો રડ્યો’તો, હું થોડો રમ્યો’તો, થોડું થોડું ભણ્યો’તો, થોડું થોડું પાસ થયો’તો પછી કોલેજ ગયો તો- મારી પૂંછડીએ ડિગ્રી તો લટકે રે લોલ ! મને વિદ્યા મળી છે કટકે કટકે રે લોલ !
પછી મને નોકરી મળી ને મને છોકરી મળી ને મારાં લગન થયાં પછી રિસેપ્શન યોજાયું ને ફોટાઓ પડાયા ને આલબમ બનાવ્યું ને આલબમ જોયું ને બીજાને બતાવ્યું-અમને પૂછો નહીં કેવો કલ્લોલ ફોટામાં અમે હસી રહ્યાં રે લોલ !
મારો એક બેડરૂમ ફ્લેટ, કને નાની-મોટી ભેટ, મારો મુંબઈ નામે બેટ, મારી નોકરી, મારા શેઠ, મારો બાબો, મારી બેબી, અમે ચાર જણાં, ઘણાં. અમને વાતેવાતે મણા. મારો ગુસ્સો નાગની ફણા ! આપણે નથી આપણા રે લોલ ! વાતે વાતે ભડકો બળે ને પછી તાપણાં રે લોલ ! ભેળપૂરી, પાંઉભાજી ને શીંગ-ચણા રે લોલ !
મારાં બૂટ, મારાં મોજાં, મારો નાસ્તો, મારી ચા, બાબાનું પેન્ટ, બેબીનું ફ્રોક, બર્થ-ડે પાર્ટીઓની જોક, પત્નીની સાડી, એની પર્સ, મારી ટાઈ-મારું શર્ટ-ઈચ્છાઓ બધી હેન્ગર પર લટકે રે લોલ ! ઈચ્છાઓ બધી હેન્ગર પર અટકે રે લોલ !
અમે આવ્યા તમારે ઘેર, તમે આવ્યા અમારે ઘેર, અમે પૂછ્યા તમારા ખબર, તમે પીધી અમારી ચા, તમે હસ્યા ને અમે કહ્યું વાહ, અમે હસ્યા ને તમે કહ્યું વાહ-જીવનમાં થઈ વાહ-વા વાહ-વા રે લોલ ! મરણમાં જીવન એક અફવા રે લોલ !
સવારે ગૂડ મોર્નિંગ કહ્યું, બપોરે ગૂડ આફ્ટરનૂન કહ્યું, રાતે ગૂડ નાઈટ કહ્યું, અમે અભિનંદન આપ્યાં, ક્યારેક દિલાસાઓ આપ્યા, ક્યારેક તાર, કોલ કર્યા, ક્યારેક તમે બિલ ચૂકવ્યું, ક્યારેક અમે બિલ ચૂકવ્યું, છાનુંછાનું ગણી લીધું, ધીમેધીમે લણી લીધું, લિયા-દિયા, દિયા-લિયા, પિયા-પિયા-પિયા-પિયા, લિયા-દિયા-લિયા-દિયા કે લાગણીનું તમરાંનું ટોળું રે લોલ ! સર્કલ મારું બહોળું બહોળું રે લોલ ! -સર્કલમાં સેન્ટરને ખોળું રે લોલ !
અમારે વાતે વાતે સોદો, અમને આંખોથી નહીં ખોદો, આજે સાચો કાલે બોદો. ઉંદર ફૂંક મારે ને કરડે, વાંદો મૂછો એની મરડે, તમરાં તીણુંતીણું બોલે, કીડી સાકરની ગૂણ ખોલે, તમારું માથું મારે ખોળે, મારું માથું તમારે ખોળે-તમે ઊંઘો એટલી વાર-પછી ઉંદર તો તૈયાર-ઉંદરને નહીં પીંજરની પરવા-ઉંદર ચાલ્યો બધે ફરવા-ઉંદર અંધારામાં તરવા તરવા આતુર રહે રે લોલ !
ઉંદરને નહીં બિલ્લીની બીક, ઉંદર કરે ઝીંકાઝીંક, ઉંદર પાસે જાદુઈ સ્ટીક, ઉંદર પહેરે કેવાં ચશ્માં, બિલ્લી રહી ઉંદરના વશમાં, ઉંદર સસલું થઈને દોડે, ઉંદર ખિસકોલીને ફોડે-ઉંદર અહીંયા-તહીંયા દોડે, ઉંદર બિલ્લીને અંબોડે મૂકે કાગળનાં ફૂલ ને અત્તર છાંટે રે લોલ ! કોણ કોને આંટે ને કોણ કોને માટે-ખબર કૈં પડતી નથી રે લોલ ! મને મારી પૂંછડી નડતી નથી ને તોય-જડતી નથી રે લોલ !

(‘ઝલક’)
***


[અનુવાદ] વગેરે – કુસુમાગ્રજ

(અનુ. જયા મહેતા)

કોઈ વાર તારા માટે

મનને ભરી દે

વાદળ પીતો

ચાંદલ નાતો

ઝાકળમાં જે

રહે ઘર બાંધી

પણ તે નહીં

.............પ્રેમ વગેરે

તારા શરીરે

કદીક પેટતી

લાલ કિરમજી

હજાર જ્યોતિ

તેમાં મળવા

પતંગ થાઉં

પણ તે નહીં

.............કામ વગેરે

કોઈ વાર શિવાલય

ઓઢીને તું

સામે આવે

શમી જાય હેતુ

મનમાં કેવળ

પણ હું નહીં

.............ભક્ત વગેરે

રંગીન આવા

ધુમ્મસ ધરવા

સાર્થ શબ્દ આ

બીજા નિરર્થક

તેની પારનો

એક જરા શો

દિસ સારો

.............ફક્ત વગેરે.

***


[બાળજગત] મહાબંદર

જંગલ એક સુંદર, વિશાળ, લીલેરું, એમાં રહેતાં પ્રાણીઓ અનેક રે અનેક રે અનેક રે
સૌથી સુંદર જોકે કોણ હોય બીજું? સાવ ટબુકડા કપિરાજ એક રે એક રે એક રે
બેઠા રહે તૂટેલી ડાળી ઉપર એ, ફાંક્યાં કરે ચોંટેલાં જંતુને જંતુને જંતુને
નાખ્યા કરે આસપાસ, દૂરસુદૂર નજર, જોયા કરે એકએક વસ્તુને વસ્તુને વસ્તુને
એવામાં ધબાંગ કરી થયો ધડાકો ! પડ્યો ત્યાં અંતરિક્ષનો પથ્થર ભૈ પથ્થર ભૈ પથ્થર ભૈ
અડ્યા તો દાઝ્યા! કપિશ્રી તો વીફર્યા ! પધરાવ્યો પેટની અંદર ભૈ અંદર ભૈ અંદર ભૈ
ધબ્બને ધડાકા થયા પેટની અંદર, આંખો તો એમની ચમકતી, ચમકતી, ચમકતી
ચારેતરફ ઊડ્યો પ્રકાશ લીલોછમ ! કપિરાજને મળી નવી શક્તિ નવી શક્તિ નવી શક્તિ
કપિશ્રી તો ઊડ્યા ને પછડાયા ને ઊડ્યા એવા ફરરરરરરરરરરરરરરર
વહેતા પવનની પાંખો પર થયા સવાર જાણે સરરરરરરરરરરરરરરરર

ગમતી કપિરાણીને અડી દઝાડી ને ચરતી બકરી પડી ગબડી ને ગબડી ને ગબડી ને
મહાકાય ગોરિલાની પીઠ ચીરાઈ વળી ઊડતું વિમાન ગયું ઊલળીને ઊલળીને ઊલળીને
પહોંચ્યા ક્યાં? પૂછો તો અંતરિક્ષને છેડે! જ્યાંથી આવ્યો એ પથ્થર હા પથ્થર હા પથ્થર હા
કપિરાજને થયું, આ બધું જ ગળી જાઉં તો? થઈ જાઉં હું શક્તિશાળી મહાબંદર હા બંદર હા બંદર હા?
કૂદ્યા કપિરાજ એ લીલેરા ગોટલામાં ને ફૂટે ફટાકડાં એમ બધું ફૂટ્યું લે ફૂટ્યું લે ફૂટ્યું લે
નવો લીલો ટુકડો ફરી વનમાં પડ્યો, પણ શું હજી સપનું નથી તૂટ્યું કે તૂટ્યું કે તૂટ્યું કે?

***
( આ કાવ્યકથા જે વિડિયો પરથી તૈયાર કરીને સાહિત્યાર્થીઓ સાથે ઉજવાઈ, એ વિડિયો માટે પહોંચો- https://www.youtube.com/watch?v=3rsGPNChtVU )


[બાળજગત] ટીંગરટોપી / સમીરા પત્રાવાલા

(આ કાવ્યકથાનું વસ્તુ ‘કેટ ઈન ધ હેટ’ પરથી લેવાયું છે.)
*

હું ને રંજન બારી પાસે બેસી વાતો કરતાં’તાં,
‘ગરમી આવી, ગરમી આવી’ એવી આહો ભરતાં’તાં
કેમ કરીને જાવું રમવા, ઉનાળાના તાપમાં?
ઈસ્ત્રી જેવો લાગે તડકો, ઘરમાં રહેવું બાફમાં.
મમ્મી ગ્યાં છે નાના ઘરે, પપ્પા ગ્યા છે ઓફિસ,
ચાલને ભાઈ કાંઈ ગમ્મત કરીએ, ક્યાં સુધી આમ બેસીશ?
ભાઈને ગમતું ક્રિકેટ રમવું, મને તો સાયકલ વ્હાલી,
તાપ નામના સાપે જોને, રમ્મત પાછી ઠાલી.
પેટ ભરીને ખાધું પછી, ટીવી જોઈનેય થાક્યાં,
રમતાં-ભમતાં-હસતાં-બોલતાં બધું કરીને પાક્યાં.
રવિવારનો દિવસ શું કરવું, એમ વિચારે બેઠાં,
દરવાજે કોઈ ઠકઠક કરતું, કાન થયા સરવા.
ધણધણ કરતી ધરતી બોલી, એવા ટકોરા વાગ્યા,
ચુલબુલ તો પાણીમાં ધ્રુજે, હું ને રંજન ભાગ્યાં.
ભરી બપોરે કોણ આવશે કાકા-મુન્ની-ચુન્નુ?
ચુલબુલ બોલી સાવધ રે’જે, મમ્મી વિણ ઘર સૂનું.
*
હું અને રંજન તો ડરી ગયા. હવે કરવું શું? મચ્છીઘરમાં ચુલબુલ (માછલી) પણ ધ્રુજે છે. આ બહાર જે કોઈ પણ છે એ એટલા જોરથી દરવાજો ખખડાવે છે કે આખું ઘર ધ્રુજે છે. મેં તો કહી દીધું કે દરવાજો જ નથી ખોલવો. રખે ને કોઈ ચોરલૂંટારું હોય, પણ રંજન કહે ચોરલૂંટારું એમ કઈ દરવાજો ખખડાવી થોડા આવે? અને જે રીતે આ કોઈ દરવાજો ખખડાવે છે એ જોતા તો લાગે છે કે કદાચ પપ્પા જ હોય. તને ખબર છે ને પપ્પાને કોઈ મોડો દરવાજો ખોલે તો ગુસ્સો આવે છે? મમ્મી પણ હોઈ શકે કદાચ, વહેલાં આવી ગયાં હોય. રંજને તો દરવાજો ખોલ્યો. અને જેવો દરવાજો ખોલ્યો તો જોયું કે...
*
સામે એક બિલાડી છે...
જે ઊંચી-લાંબી-કાળી છે....

*
બાપ રે ! આ ભરબપોરે કોણ આવ્યું? મને તો ડર લાગવા માંડ્યો અને આ બિલાડી તો દેખાવે પણ સાવ અલગ જ હતી.
*
લાલ ટોપી પહેરી એણે, ગળે બાંધી ટાઈ,
ચુલબુલ ત્યાંથી ડરતી પૂછે, કોણ આવ્યું છે ભાઈ?
(કોણ આવ્યું છે ભાઈ? બોલો કોણ આવ્યું છે ભાઈ?)
ટોપી ઊંચી કરતા બિલ્લી બોલી હેલ્લો હાય-વાય,
મારું નામ છે ટીંગર ટોપી, સ્વાગત કરો ભાઈ-ભાઈ.
*
બિલ્લી તો ઘરમાં આવી ગઈ. દરવાજા જેવી ઊંચી અને માથે પહેરેલી હેટથી તો એનો ઠાઠ જ અલગ લાગતો હતો. હું ને રંજન તો એને જોતાં જ રહી ગયાં. અને ચુલબુલ એના મચ્છીઘરમાં ડુબુક-ડુબુક કરતાં-કરતાં બૂમાબૂમ કરવા લાગી કે આને ઘરમાં ન આવવા દો. મમ્મી ઘરે નથી અને આમ કેમ કોઈ ઘરમાં આવી શકે? આને બહાર કાઢો. મારી વાત માનો બંને. આમ થોડું ચાલે? મમ્મીની ગેરહાજરીમાં કોઈ ઘરે આવે એને ઘરમાં થોડું ઘુસવા દેવાય? (સવાલ:મમ્મીની ગેરહાજરીમાં કોઈને ઘરમાં ઘુસવા દેવાય?) ત્યાં તો બિલ્લીએ જવાબ આપ્યો...
*
મને ખબર છે, મને ખબર છે, મને ખબર છે રંજન-ટીના,
ઘરમાં બેઠી થાક્યાં બન્ને, ચાલો રમીએ રંજન-ટીના.
ઘરની બહાર જઈશું નહિ પણ ઘરમાં ગમ્મત કરીશું રે,
ટીંગરટોપી ઘરમાં આવ્યો, પેટ પકડીને હસીશું રે,
ચુલબુલની વાતો ન માનો, એ તો બીક્કણ બચ્ચી રે,
હું તો તમારો દોસ્ત છું પ્યારો, દોસ્તી બડી અચ્છી રે.
*
ચુલબુલને તો ગુસ્સો આવી ગયો. આ બિલ્લી એને જરાય નહોતી ગમતી. એને થયું કે મને બીક્ક્ણ કહે છે આની હિમ્મત તો જો. ટીંગરટોપીએ તો ઘરમાં અહિયાં-તહિયા, આજુબાજુ બધે જ તપાસ કરીને અમુક વસ્તુઓ ભેગી કરવા લાગી. હું અને રંજન કંઈ બોલીએ એ પહેલાં જ એ તો જાણે સરકસનો જોકર હોય એમ ખેલ દેખાડવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. અમે પણ રાહ જોવા લાગ્યા કે આ હવે શું કરશે?
*
મોટા મોટા દડા ઉપર, જો મારો છે જમણો પગ,
(મોટા મોટા દડા ઉપર, જો મારો છે જમણો પગ,)
ડાબા હાથે છત્રી ઝાલી, જમણા હાથે ચાનો કપ.
(ડાબા હાથે છત્રી ઝાલી, જમણા હાથે ચાનો કપ.)
હજુયે મારી કરતબ જો તું, કપ ઉપર બે ચોપડી
(હજુયે મારી કરતબ જો તું, કપ ઉપર બે ચોપડી)
ડાબા પગે મુકું રમકડું, માથે ચુલબુલની ઝૂંપડી.
(ડાબા પગે મુકું રમકડું, માથે ચુલબુલની ઝૂંપડી.)
*
કરતબ કરવામાં ટીંગરે પોતાનેય સામેલ કરી છે એ જોઇને ચુલબુલ તો ધુંવાપુવા થઈ ગઈ. એમાં પાછું પોતાની મચ્છીઘરને ટિંગરે ઝૂંપડી કહ્યું એટલે એનો ગુસ્સો તો સાતમે આસમાને જતો રહ્યો. પણ ખૂબ ચડ્યો. એની બૂમાબૂમ ચાલુ થઈ, એલા કોઈ તો આ મૂરખને બોલો કે મને નીચે તો ઉતારે. એલા હું પડી જઈશ, મને વાગી જશે, હું મરી જઈશ...
*
તું બિલ્લી છે કે બંદર, તું બિલ્લી છે કે બંદર?
નથી જોઈતી ગમ્મત તારી, કેમ આવ્યો છે અંદર?
(કેમ આવ્યો છે અંદર? કેમ આવ્યો છે અંદર?)
નીચે ઉતારી દે તું પહેલાં, પછી હું તને જોઉં છું.
છલ્લક છલ્લક પાણી થતું, જોતો નથી હું રોઉં છું?
*
હું ને રંજન તો ગભરાઈ ગયાં. ચુલબુલ રડે છે અને ટીંગર તો એની મસ્તીમાં જ છે. અમે બંને એને કહી છીએ કે...
*
નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો ચુલબુલને...
નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો ચુલબુલને...
નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો ચુલબુલને...
નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો ચુલબુલને...
*
પણ ટીંગર તો એની મસ્તીમાં જ હતો. એણે તો વાત જ ન માની. ચુલબુલને ગુસ્સો આવ્યો અને એણે એક ઊંચી છલાંગ મારી અને સીધા ટેંકમાંથી લોંગ જંપ (ઊંચો કુદકો) કરીને ટીંગરટોપીનું નાક ખેંચતી પાછી પોતાની મચ્છીઘરમાં જ ડૂબકી મારી... ટીંગરનું તો નાક ખેંચાયું અને પછી...
*
ટીંગરને આવી છીંક, ટીંગરને આવી છીંક,
ટીંગરને આવી છીંક, ટીંગરને આવી છીંક,
ચૂલબુલને લાગી બીક, ચુલબુલને લાગી બીક...
ચૂલબુલને લાગી બીક, ચુલબુલને લાગી બીક...
*
ટીંગરને એકાએક છીંક આવી એટલે ગડબડ થઈ ગઈ.
*
હાથેથી કપ છૂટયો, ચોપડી પડી,
રંજને ટેંક ઝીલ્યું, બોલ ગયો દડી,
બેલેન્સ ટળ્યું ને બધાં પડ્યાં ધડામ,
ટીંગરે ભોય તળે કર્યા પ્રણામ.
છત્રી આવી મારા માથે ધસી,
ડરી ગઈ હું, થોડી આઘી ખસી,
આઘુ ખસવામાં પગે નીચે બોલ આવ્યો દડી,
-ને પગ તો લપસ્યો... હું ગઈ બારીએ ચડી.
*
હાશ... બચી ગયાં. ચુલબુલના તો જીવમાં જીવ આવ્યો. મારું તો બારી સાથે માથું ભટકાતા રહી ગયું. પણ આ શું? બારી બહાર જોયું તો મમ્મી આવતાં દેખાય છે. આ બિલ્લી ખતરનાક છે મારે કઈક કરવું જ પડશે હવે. મમ્મી પણ આવી રહ્યાં છે અને એમાં પણ આ ઘરમાં વેરવિખેર જોશે તો અમારું તો આવી જ બનશે. મેં તો જઈને સીધો ટીંગરને ભોયતળેથી ઉઠાવ્યો અને કહ્યું...
*
નીકળો હવે, નીકળો હવે, ગમ્મત હવે પૂરી થઈ,
મમ્મી ઘરમાં આવે છે, રમ્મત હવે પૂરી થઈ.
રંજન ચાલ શરૂ કર, બધી વસ્તુઓ સમેટીશું રે,
મમ્મી બધું જોઈ જશે તો મેથીપાક જમીશું રે.
*
મમ્મીનું નામ સાંભળી રંજન પણ સાવધ થયો. ટીંગરને હાથ ખેંચીને બહાર કાઢ્યો અને પછી અમે ઘરમાં બધું ઠીક કરવાં લાગ્યાં, પણ આ બધું એટલું વેરવિખેર થયેલું કે અમને સૂઝ નહોતી પડતી. એવામાં ડોરબેલ વાગી અમારા તો મોતિયા મરી ગયા અને થયું નક્કી મમ્મી આવ્યાં. હવે કોઈ રસ્તો નથી. જે બન્યું એ કહી દઈશું શું કરીએ? અમે ડરતાં-ડરતાં દરવાજો ખોલ્યો અને નીચું જોઈ ગયા. ત્યાં તો...
*
જીપ આવી, જીપ આવી, લાલમ લાલ જીપ આવી
જીપ આવી, જીપ આવી, લાલમ લાલ જીપ આવી
જીપને ત્રણ હાથ છે અને બત્તી એની આંખ છે,
જીપને ત્રણ હાથ છે અને બત્તી એની આંખ છે,
ચાલક એનો ટીંગર છે ને જુઓ કેવો ઠાઠ છે?
ચાલક એનો ટીંગર છે ને જુઓ કેવો ઠાઠ છે?
પૈડા એના નાના છે પણ ઉડવા માટે પાંખ છે.
પૈડા એના નાના છે પણ ઉડવા માટે પાંખ છે.
*
અમને નવાઈ લાગી આમ કેમ થયું. વળી પાછો કેમ આવ્યો? અમે કંઈ પૂછીએ એ પહેલા જ ટીંગરે એક બટન દબાવ્યું અને જીપના ત્રણેય હાથ કામે લાગી ગયા અને આખું ઘર એક મિનિટમાં જ ઠીક કરી નાખ્યું. અમે તો ખુશ થઈ ગયાં. ટીંગરે ગાડી પાછી વાળતા કહ્યું...
*
આવજે રંજન, આવજે ટીના, આવજે ચુલબુલ પ્યારી રે,
ગમ્મત કરશું ફરી કયારેક, પાક્કી આપણી યારી રે.
મમ્મી ઘરમાં હોય નહિ તો કોઈને ઘરમાં લાવશો ના,
ટીંગરની વાત અલગ છે યારો, સાવધ રહી સાચવશો હા...
*
હું, રંજન અને ટીના તો ખુશ થઈ ગયાં. ટીંગર તો જતાં-જતાં બધું જ ઠીક કરી ગયો અને આમ પણ અમારો સમય પસાર થઈ ગયો હતો. ડર લાગ્યો પણ મજા પણ કરી ને?
થોડીવારમાં મમ્મી આવી ગયાં અને ઘરની સાફસફાઈ જોઈને અમને શાબાશી આપવા લાગ્યા. પછી પૂછ્યું શું કર્યું આખો દિવસ રમ્યાં કે કંટાળ્યાં? હું ને રંજન એક્બીજા સામે જોતાં હતાં અને ચુલબુલ પ્યારી તો... મચ્છીઘરમાં હસતી હતી!

***


ઉમાશંકરઃ ગીત ગોતનાર, ગોતી આપનાર કવિ... - સુનીલ મેવાડા

ચૂંટે તો...

ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.
એક મારું વેણ તને, મૂકજે અંબોડલે.

હું તો નાનું ફૂલડું,
ખીલ્યું અણમૂલડું,
હીંચું હીંચું ને હસું ડોલતે રે ડોડલે.
ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.

વાયુરાજ પૂછતો,
આંખ મારી લૂછતો,
મુજને ફાવે ન એને વીજફાળ ઘોડલે.
એક મને ભાવે આ હીંચવું રે ડોડલે.

આજ તારી આંખમાં,
ફૂલ દીઠાં લાખ શાં!
હોડે હૈયું તે ચડ્યું હેત કેરે હોડલે.
હું ય ઝૂલું આંખ શું તારે દેહડોડલે.

માળમાં વીંધીશ મા,
કાંડે ચીંધીશ મા,
મૂકજે આંખોથી કોઈ ઊંચેરે ટોડલે.
ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.

ચૂંટજે ને ચૂમજે,
ગૂંથીને ઘૂમજે,
હૈયાની આંખ બની બેસું અંબોડલે.
ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.

-ઉમાશંકર જોશી

અલી ઓ બહેન, ખીલવાની આ સુંદર મૌસમ જોઈ વગડે આંટો મારવી નીકળી છે કેમ, ફૂલો-કળીઓ ચૂંટવાનું મન થતું જ હશે ખરુંને? જો એમાં તું, મને ચૂંટવાની હો તો મારી એક જ વિનંતી છે કે...!
જો, હું તો છું અહીં ડાળીએ ઝોલા ખાઈ હસ્યા કરતું એક ફૂલ, ના ના, પૂર્ણ ફૂલ પણ નહીં, મૂળવગર ખીલેલું એક નાનકડું ફૂલડું માત્ર, એટલે, મને ચૂંટે તો તારે અંબોડે, દેહના સર્વોચ્ચ સ્થાને જ મૂકજે હોં વહાલી ! એ જ મારી વિનવણી.
તું તો હમણાં આવી ને કદાચ ચાલી જઈશ, પણ આ અહીં જ પડ્યોપાથરો રહેતો વાયુ હરતા-ફરતા, મારી આંખો લૂછ્યા કરી, એની સાથે હિલ્લોળવા મને પૂછતો રહે છે, પણ એના એવા ફાંસમફાંસ ઘોડિયે મુજ બાળજીવને કેમનું ફાવે? મને તો આ નાનકા ડોડલે જ હીંચવું ગમે. અહીં જ હીંચતાંહીંચતાં મેં આજ તારી આંખમાં મજેદાર ફૂલ જોયાં બેની, હા ખરે જ ! જાણે તારી આંખો જ સોનેરી ફૂલ બની ગઈ ! જો હું પણ પૂર્ણ ફૂલ બનીશ, તો એવું જ અનુપમ-આકર્ષક બનીશ ખરું? એ વિચારીને મારું હૈયું તો, હેતની હોડીમાં બેસી હોડમાં-સ્પર્ધામાં ઊતર્યું કે હાય, હવે ક્યારે આ નાના છોડના જડ-ડોડલામાંથી છૂટું પડી તારા દેહના ચેતન-ડોડલે હું ઝૂંલું-મલકું-ફૂલું, જેમ હાલ તારી આંખો મલકી રહી છે.
-પણ સાથે એક ખુલાસો કરી લઉં હાં, જો ચૂંટ્યા પછી મને વીંધી-ચીંધી આડે હાથે ફગાવી દેવાની હો તો રહેવા દેજે. તારી માળામાં રોપાવાનાં કે કાંડે પરોવાઈ બેસવાનાં ઓરતાં મને નથી, મને કંઈ ખપે તો બસ તારી આ નમણેરી-અનેરી-મને ઘેલી કરનારી આંખો કરતાંય વેંતઊંચું થાનક. એ તો તારે અંબોડલે જ ને? મને ચૂંટે તો ત્યાં જ મૂકજે હો સખી, ચૂંટીને પહેલાં તો મને ચૂમજે, માથે ગૂંથીને ગામભરમાં ગૂમજે, હરખાઈને આંટા મારજે, સૌ છો જોઈને બળતાં, બધાં તને ને તારી આંખોને જોયાં જ કરે છેને, પણ કોઈ તારું હૈયું જોવે છે? તારા હૈયામાં ફૂટતા-ત્રાટકતા ઉમંગોનું નામ કોઈએ પૂછ્યું? ત્યારે, તારા દેહની પ્રતિનિધિ બની જેમ તારી આંખો મલકી-મહોરી-ફૂલી-ઝૂલી રહી છે, એમ હું તારા હૈયાની આંખો બનીને અંબોડલે બેસીશ, ત્યાંથી દેહે ન દેખાતી તારી ભાવનાઓ-ઉમંગો-લાગણીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરીશ, બસ ! પણ સાંભળ બ્હેની, ચૂંટે તો... મને મૂકીશ તો અંબોડલે જ, ને?
આવું ભાવભીનું-મજામજાનું ગીત લખનાર ઉમાશંકરનો પરિચય માત્ર બે અક્ષરનો જ છે, કવિ.
કોઈકના સ્મરણલેખમાં વાંચેલું કે ઉમાશંકર સંસ્કૃતિ સામયિકના પ્રૂફ તૈયાર થઈને ઘરે આવતા ત્યારે ઘણીવાર કહેતા, “પહેલું સુખ તે આવ્યા પ્રૂફ, બીજું સુખ તે ઘરની સાફસૂફ...” ઉમાશંકરને આપણો ઈતિહાસ પણ મોટાભાગે ‘કવિ’ કહીને જ સંબોધે છે એટલે એમના નામને બદલે કવિ સંબોધનથી જ એમની વાત કરવાની ઈચ્છા થાય, આપણા આ કવિ વિશે માનવામાં ન આવે એવી દંતકથાઓ પણ પ્રચલિત છે અને એ બધીય પાછી સાચી છે. એમના સાહિત્યપ્રદાનનો પટ એટલો વિશાળ છે કે એને માપવા-આપવાને બદલે થોડી વધુ સામગ્રી ભેગી કરી સમગ્ર ગુજરાતી સાહિત્યનો પટ આપી દેવો સહેલો છે, કારણ કે એમાંથી ઉમાશંકરના પ્રદાનની વિગતો પણ યથોચિત રીતે ઉલ્લેખી શકાય છે. એમને ન ગમાડનારાઓએ પણ એટલું તો માનવું જ પડે કે આપણે ત્યાં આ ‘કવિ’ એક જ થયા છે ને એક જ રહેશે. કોઈએ કહ્યું હતું એમ એક સદીમાં કવિ તો એક કે બે જ થાય છે, બાકી બધા તો કવિડાઓ...
કવિ, 1911માં બામણામાં જન્મે છે, ભણે છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ પત્યા પછી ગામની શાળાને વચન આપે છે કે, ‘શાળા, એક દિવસ તારું નામ ઉજ્જવળ કરીશ’ અને ગામ છોડે છે. ‘શબ્દ’ લઈને અમદાવાદ આવે છે, રબારણોની મોટી બંગડીઓ જેવા બે કાચના ચશ્મામાં રીબાતી એમની બે નબળી આંખો બળ્યા કરે છે, છતાં એ ભણતા રહે છે, લખતા રહે છે, અમદાવાદમાં સ્થાયી થાય છે, આંખો બળ્યા કરે છે, એ લખતા રહે છે, વિદ્યાપીઠમાં જાય છે, આંખો બળ્યા કરે છે, એ લખતા રહે છે, ક્રાન્તિમાં જોડાય છે, આંખો બળ્યા કરે છે, એ લખતા રહે છે, જેલ ભોગવે છે, આંખો બળ્યા કરે છે, એ લખતા રહે છે... શાંતિનિકેતનમાં પહોંચે છે, આઝાદ દેશ માટે સાહિત્ય અકાદમીની સ્થાપનામાં જોડાય છે, રાજ્યસભામાં જાય છે, હોદ્દાઓની જવાબદારી નીભાવે છે, રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નરસિંહના શબ્દબ્રહ્મને પોંખે છે.... ને છેક, 1988માં 77 વર્ષે આંખો મીંચાય છે ત્યાં સુધી એ આંખો પોતાની બળતરા નથી મૂકતી, પણ સામે કવિની જીદ પણ ‘શબ્દ’ નથી છોડતી. કવિએ આત્મકથા સિવાય બધું જ આપ્યું અને બીજું ઘણુંબધું લખવાની તમન્નાઓ અધૂરી લઈને ગયા, પણ જે આપી ગયા એ અણમોલ...
આવા આપણા બાળઉમાશંકર જ્યારે ગીતની શોધમાં (ગામેથી શબ્દ લઈને) નીકળે છે, ત્યારે એ ક્યાં-ક્યાં ફરે છે?
(પૂછાપૂછવાળું બાળપણ) અમે સૂતા ઝરણાને જગાડ્યું, ઉછીનું ગીત માગ્યું,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.
(કુતૂહલભરી કિશોરાવસ્થા) અમે વનવનનાં પારણાંની દોરે, શોધ્યું ફૂલોની ફોરે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.
(જોશીલી યુવાની) અમે ગોત્યું વસંતની પાંખે, ને વીજળીની આંખે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.
(સ્વપનીલ વયસ્કતા) અમે શોધ્યું સાગરની છોળે, વાદળને હિંડોળે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.
(લગ્ન-પ્રણય) અમે ગોત્યું કંઇ સેંથીની વાટે, લોચનને ઘાટે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.
(સંતાન-સંસાર) અમે ખોળ્યું શૈશવને ગાલે, કે નેહ-નમી ચાલે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.
(વડીલાવસ્થામાં આધ્યાત્મિકતા-અભ્યાસનો નીચોડ) અમે જોઇ વળ્યાં દિશદિશની બારી, વિરાટની અટારી,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું...

(પણ, અને....) ઉરે આંસુ પછવાડે હીંચંતું, ને સપનાં સીંચંતું,
કે ગીત અમે…

એટલે કે જીવનભર ગીત(કવિતા) ગોતીગોતીને થાકેલા કવિજીવને અંતે ગીત ક્યાં મળે છે?
“…ઉરે આંસુ પછવાડે હીંચંતું
ને સપનાં સીંચંતું...”
આ જ ને? ગીત માત્રનું (અરે કવિતા માત્રનું) ઠેકાણું અને હોવાપણું... સૂક્કી આંખો રાખીને આંસુ સારતા હૃદયમાં સંતાઈ રહેવું (કવિતાનું ઠેકાણું) અને છતાં, સજીવતામાં શ્રદ્ધા ટકાવી રાખતાં સ્વપ્નો સીંચતાં રહેવું (કવિતાનું હોવાપણું) ! આ મથામણનો ભાવાર્થ એટલો કે અંતે ધમપછાડા મારી, હાથપગમાથું કૂટતાંકૂટતાં ગમે તેટલું શોધીને પણ ગીત(કવિતા) મળતું તો નથી જ, પણ હકીકતે એની શોધમાં નીકળવું એ જ એક મહાન ગીત (કવિતા) છે !


જાણવા અને પારખવા વચ્ચેથી પસાર થઈ જતી કવિતા - સુનીલ મેવાડા

ક્યારે રે બુઝાવી મારી દીવડી, ક્યારે તજી મેં કુટીર.
કઇ રે ઋતુના આભે વાયરા, કઇ મેં ઝાલી છે દિશ;
........................................નહીં રે અંતર મારું જાણતું;
કેવાં રે વટાવ્યાં મેં આકરાં, ઊંચા ઊંચા પહાડ;
કેમ રે વટાવી ઊભી માર્ગમાં, અંધારાની એ આડ:
.......................................નહીં રે અંતર મારું જાણતું;
વગડે ઊભી છે નાની ઝુંપડી, થર થર થાયે છે દીપ,
તહીં રે જોતી મારી વાટડી, વસતી મારી ત્યાં પ્રીત.
.....................................મારા રે હૈયાને તેનું પારખું.
પડ્યા રે મારા પગ જ્યાં બારણે, સુણિયો કંકણનો સૂર;
મૃદુ એ હાથો દ્વારે જ્યાં અડ્યા, પળમાં બંધન એ દૂર.
મારા રે હૈયાને તેનું પારખું.
ફરીને કુટિરદ્વારો વાસિયાં, રાખી દુનિયા બહાર,
પછી રે હૈયાં બેઉ ખોલિયાં, જેમાં દુનિયા હજાર,
....................................મારા રે હૈયાને તેનું પારખું.
– પ્રહલાદ પારેખ

આપણા સહુના સૌભાગ્ય છે કે પ્રહલાદ પારેખની કવિતાઓ લોકજીવનની જુબાની બનીને આપણી પાસે સચવાયેલી છે. અતિશિષ્ટ અને અતિલૌકિક એમ બંને પ્રકારના શબ્દશરીરમાં એમણે કાવ્યભાવોને શણગાર્યા છે એ એમની અનેરી સિદ્ધિ છે. છંદોમાં એમણે કસબ સિદ્ધ કર્યો છે તો લોકલયમાં કલા. લોકોની જીભે રમતા લયમાં ઉન્માદી કાવ્યભાવ પ્રકટાવવાની ફાવટ એમની કલમની જ નહીં, આપણા કાવ્યસાહિત્યની પણ વિશેષ ઉપલબ્ધિ છે. ‘આજ અંધાર ખુશબોભર્યો લાગતો, આજ સૌરભભરી રાત સારી..’ જેવી પંક્તિઓ વાંચીએ ત્યારે સમજાય કે ઉમાશંકર જોશીએ પ્રહલાદ પારેખની કવિતાઓને સાચી જ રીતે ‘આંખ, કાન અને નાકની કવિતા’ કહી છે.
આ કવિતા પણ આમ સામાન્ય છે. સામાન્યતાને સ્પર્શતું રસસિદ્ધ સાહિત્ય અહીં ઝીલાયું છે. લોકોની જીભે ને હૈયે જીવતી રચનાઓમાં એક લક્ષણ મોટાભાગે જોવા મળે છે એ છે કથન. પ્રાસના માધ્યમથી કંઈક રોજિંદા જીવન સાથેની વાત કહેવાય ત્યારે સહજતાથી તે લોકોમાં ઝીલાઈ જાય છે. અહીં પણ વાત, પરંપરાગત ચાલી આવતી, વિરહી પળોની જ છે છતાં એના મિજાજમાં કંઈક જુદું જ તત્વ ઉમેરાયું છે.
વચ્ચેથી ઉપાડ લઈ પહેલા ફક્ત એક જ પંક્તિની વાત કરીએ.
મારા રે હૈયાને એનું પારખું...
સંસારમાં વસ્તુસામગ્રીના પારખા કરીને ઈન્દ્રિય જ્ઞાન મેળવે, મગજ માહિતી મેળવે, પણ ચેતના કે અનુભૂતિના પારખા સરળ નથી. એવી હિંમત કરે તોય માત્ર હૈયું... ત્યાં મગજનું કામ નહીં. જોકે મોટા ભાગે તો તેવા સંવેદનાત્મક પારખા હૈયુંય કરે નહીં, પણ આપોઆપ જ થઈ જાય. આપણે પોતે કોઈ મનુષ્ય સાથે થોડાંક વર્ષો રહીએ એટલે સાયાસ પારખા વગરેય આપણા હૈયાને ખબર પડી જાય છે કે મુજ બાળને પેલાં કાકી તો ઉપરછલો દેખાવપૂરતો જ લાડ કરતાં અને મમ્મી સાચકલો ! એ હૈયાએ અનુભૂતિઓની લીધેલી પરખ છે.
અહીં દેશાવરે ગયેલા પતિ(આપણા નાયક)ને એ જ્યાં સદેહે છે-હતો એની ખાસ માહિતી નથી પણ જ્યાં એની પ્રીત-ગામડે રાહ જોતી-એને ઝંખતી-ઊભી હશે એ સ્થળનું સંપૂર્ણ પારખું છે, કારણ કે ત્યાં એનું ચેતનાતંત્ર એના અંશેઅંશથી જોડાયેલું છે.
હવે ફરી આ કવિતાના એકડા પર આવીએ.
નાયક ઉવાચઃ ક્યારે દીવો બૂઝાયો, ક્યારે રહેવાસ છોડ્યો, ઠંડીગરમી કે ચોમાસામાંથી કઈ મૌસમની આબોહવા વ્યાપી છે કે મારાં ડગલાં કઈ દિશામાં મંડાઈ રહ્યાં છે વગેરેવગેરે બાબતોથી મારું અંતર અજાણ છે. (નાયક એનું અંતર અ-જાણ હોવાની વાત કરે છે, એ અંતર એટલે અનુભૂતિતંત્ર સાચવતું હૈયું નહીં, પણ માહિતીતંત્ર સાચવતું મન છે. એ અંતર પરિસ્થિતિઓ કેવી રીતે સર્જાઈ એનાથી અજાણ છે, જેમ કે ક્યારે ઘર મૂક્યું ને ક્યારે દીવો ઓલવાયો કે ઓલવ્યો?! પછી, આ કઈ ઋુતુ ચાલી રહી છે એમ પૂછવાને બદલે, આભે કઈ ઋતુના વાયરા વાય છે એવો કાવ્યાત્મક પ્રશ્ન કરી નાયક જાહેર કરે છે કે આ ભૌતિક વિગતો વિશે તેને કશી જાણ નથી.)
એ જ રીતે અહીં સુધી પહોંચવામાં કપરી વનવાટ વટાવી, ઊંચા પહાડો ઠેંક્યા ને અંધારાની દીવાલ પણ ભેદી એ ખરું, પણ એ આપણને માહિતી આપવા પૂરતું જ, અગાઉ ઉલ્લેખ્યું એ નાયકનું અનુભૂતિતંત્ર તો એનાથી નિ-સ્પર્શ્ય છે. કશુંક પાર કરીને કશેક પહોંચ્યાની જાણ એને છે, પણ જે પાર કર્યું એ શું હતું ને જ્યાં પહોંચાયું છે એ શું છે, એની કશી નોંધ નાયક પાસે નથી, નાયકની દ્રષ્ટિ સામે તો છે, વગડે ઊભેલી એક માત્ર ઝૂંપડી.
જ્યાં એકલવાસથી કંટાળેલો દીવો થરથર થાય છે, ત્યાં નાયકના જીવનતંત્રના એક માત્ર ચાલકબળ-પ્રીત-નો વસવાટ છે... અને અત્યાર સુધીની જગત માત્રની તમામ બાબતે અજાણ હોવાનું કહી વાત ટાળવા મથતો નાયક, કવિતામાં પહેલીવાર ચોખ્ખો દાવો કરે છે કે હા, હા મિત્રો હા, મારા હૈયાને આ એક બાબતનું પાક્કું પારખું છે. હું એને બરાબર પિછાણું છું, જાણું છું, માણું છું...
એ ઘરના બારણે પગ પડતાંકને કંકણનો સૂર ટહૂકી ઊઠે છે. દરવાજે જેવો કોઈ મૃદુ સ્પર્શ અડે છે કે તરત (આ ક્ષણે દરવાજારૂપી ને એ પહેલાંનાં વિરહરૂપી) તમામ બંધનો તૂટી જાય છે. બંધનમુક્તિ પછી તરત આરંભાય છે બંધનરહિત મિલનોત્સવ. ઘરપ્રવેશ સાથે બહારની દુનિયાને બહાર હડસેલી બારણાનાં બે પડ ભીડવામાં આવે છે અને ખોલવામાં છે હૃદયનાં પડ, જેમાં બહારની એક દુનિયાની અવેજીમાં બીજી હજાર દુનિયા સજીવન થાય છે.
અને હા, એ દુનિયાઓનું પણ પાક્કું-પૂરેપૂરું પારખું (આ વખત ફક્ત નાયકના જ હૈયાને નહીં, પેલા મૃદુ હાથ ધરાવનારી વ્યક્તિના હૈયાનેય ખરું) હોવાનું ! અહીં કવિતા સાથે સંવેદનાને પણ ઉન્માદી ઊંચાઈ લઈ જતી છેલ્લી પંક્તિ તો જાણે કોઈ ઉત્સવ સમાન બની જતી લાગે છે !
1912માં ભાવનગરમાં જન્મેલા આ કવિને શબ્દ પાસેથી કવિતાકામ લેવામાં રસ છે, એને મરોડવા માટે મથવાનો એમનો મિજાજ નહીં. ભાવનગરની શ્રી દક્ષિણામૂર્તિમાં નાનાભાઈ ભટ્ટ જેવા પ્રખર પંડિતના સાહિત્યસંસર્ગથી શરૂ થઈ એમનું ઘડતર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ-સ્વાતંત્ર્ય ચળવળથી પસાર થતુંથતું શાંતિનિકેતનમાં રવીન્દ્રનાથની છત્રછાયા સુધી લંબાયું. 50 વર્ષના ન લાંબા-ન ટૂંકા આયુષ્યમાં તેમણે ગુજરાતી કવિતાને નોખી સમૃદ્ધિ આપી છે એ તો કબૂલવું જ પડે. ‘બારી બહાર’ એ એમનો જ નહીં, ગુજરાતી કવિતાના અભ્યાસમાં પણ નોંધનીય કાવ્યસંગ્રહ નીવડ્યો છે. શીર્ષકનું સ્પષ્ટ મહત્વ એમની કેટલીય કવિતાઓમાં તરી આવે છે. એવી જ ટચૂકડો કાવ્યચમત્કાર કરતી એમની ‘અંધ’ શીર્ષક ધરાવતી કવિતા જોઈએ.

નૈન તણાં મૂજ જ્યોત બૂઝાણાં, જોઉં ન તારી કાય
ધીમાધીમા સૂર થતા જે, પડતા તારા પાય
સૂણીને સૂર એ તારા
માંડું છું પાય હું મારા
ઝૂલતો તારે કંઠે તાજા ફૂલડાં કેરો હાર
સૌરભ કેરો આવતો એનો ઉર સુધી મુજ તાર
ઝાલીને તાર એ તારો
માંડું છું પાય હું મારો
વાયુ કેરી લહરીમાં તુજ વસ્ત્ર તણો ફફડાટ
શોધતો એ ફફડાટ સુણી મારા જીવન કેરી વાટ
ધ્રુજંતા પગલાં માંડું
ધીમેધીમે વાટ હું કાપું
સૂર સૂણો, ને આવે ---- ફૂલસુવાસ
વસ્ત્ર તણો ફફડાટ સૂણું હું એટલો રહેજે પાસ
ભાળું ન કાયા તારી
નૈનોની જ્યોત બૂઝાણી...

સ્નેહ છે, સંબંધ છે, સહજીવન પણ છે છતાં બે જન વચ્ચે એક મહાન દૂરતા આવી ગઈ છે. એ દૂરતાના કરુણ દારિદ્રયને અલૌકિક સ્નેહના તંતૂ દ્વારા ભૂલાવવા મથતાં સંવેદનોનું આ કાવ્ય. મારા પ્રિયે, જગતને દ્રશ્યમાન રાખતી મારા નયનોની જ્યોત બૂઝાઈ ગઈ છે, એટલે ભૌતિક-ભૌગોલિક જગતની જેમ જ તારી કાયા પણ હવે હું ભાળી (જોવાની તો વાત જ ન રહી.) શકતો નથી, એનો આકાર દેખવામાં હવે હું સમર્થ છું, આથી જ, તારા પગલાઓની હલચલમાંથી જે ધીમા સૂર પ્રકટે છે, એ પાય-સૂરને સાંભળી-અનુસરીને હું મારા પાય માંડું છું. એટલે કે જીવનના એક માત્ર આધારસમી વ્યક્તિના પગ જ્યાં જ્યાં ફંટાય એ ડગલાના અવાજને પારખી રાખીને એને જ દ્રષ્ટિવિહોણો હું અનુસર્યા કરું છું. એ સૂરના અનુબંધ જેવો જ પ્રિય વ્યક્તિના ગળામાં લટકતા ફૂલના હારની સુવાસનો તાર મારા હૃદય સાથે જોડાયેલો છે. પ્રિય વ્યક્તિનો આભાસ જાણે સૌરભનો તાર થઈ રણઝણાવ્યા કરે છે અને એ તાર ઝાલીને હું પણ સંચાલિત થયા કરું છું. પવન ફૂંકાય છે ત્યારે પ્રિય વ્યક્તિના વસ્ત્રો ફડફડ થાય છે એ વસ્ત્રોના અવાજ પરથી જ હું મારા જીવનનો માર્ગ શોધવાના પ્રયાસ કરતો રહું છું. એટલે કે, એક જીવનદોર સમી પ્રિય વ્યક્તિને ન દેખવા-ન સ્પર્શવા છતાં એના અસ્તિત્વ સાથે મારા અસ્તિત્વની શક્યતાઓ જોડી આમ જીવતા રહી જવાની વિવિશતા હું ઉજવી રહ્યો છું, ત્યારે બસ એક, ફક્ત એક માત્ર નાની વિનંતી એ પ્રિય વ્યક્તિને પણ કરવાની છે. હે પ્રિયે, તારાં પગલાંના સૂર, તારા હોવાની સુવાસ અને તારા વસ્ત્રોના ફફડાટ, આ ત્રણ બાબતોની કાખઘોડી લઈ મારું દ્રષ્ટિહિન પંગુ અસ્તિત્વ ટકી રહ્યું છે ત્યારે પ્રિય તું, એ ત્રણેય બાબતોના આભાસવર્તૂળ સુધી હું પહોંચી શકું(ભલે એને સ્પર્શી ન શકું) એટલી નજીક રહેજે, એટલી પાસે રહેજે. હું તને જેમ જોઈ નથી શકતો, એમ તને સ્પર્શવાની, તારા પર સંપૂર્ણ લદાઈ જવાની પણ મને લાલચ નથી, મારી માત્ર એટલી યાચના છે કે તું ભલે મને તારા હોવામાં ન ભેળવ, તારા જીવનમાં ન શણગાર, પણ મારી અપંગતા(દ્રષ્ટિની-મનની-તનની)નું માન જાળવીને પણ તું મને તારી સંભાવનાઓથી દૂર ન કરતી, એક નિશ્ચિત અંતરથી મળતા તારા ભાસ-સહવાસના આધારે પણ મારી અ-દ્રષ્ટ જિંદગી બસર થઈ જશે... આમેય હવે તો, ભાળું ન કાયા તારી, નૈનોની જ્યોત બૂઝાણી !


કવિતામાં કવિતા સિવાયનું બીજુંબધું... - સુનીલ મેવાડા

દાડમડીનાં ફૂલ રાતાં ઝૂલણ લ્યો વણઝારી
ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં ઝૂલણ લ્યો વણઝારી
હું તો વાણીડાને હાટે હાલી
ચૂંદડી મુલવવા હાલી
ઊભલા ઊભલા જોયું ઝૂલણ લ્યો
હેઠે બેસીને મૂલ કર્યા ઝૂલણ લ્યો
બેઠી એવી હું ઊઠી ઝૂલણ લ્યો વણઝારી…
હું તો સોનીડાને હાટે હાલી
ઝુમણા મુલવવા હાલી
ઊભલા ઊભલા જોયું ઝૂલણ લ્યો
હેઠે બેસીને મૂલ કર્યા ઝૂલણ લ્યો
બેઠી એવી હું ઊઠી ઝૂલણ લ્યો વણઝારી…
હું તો મણિયારાને હાટે હાલી
ચૂડલા મુલવવા હાલી
ઊભલા ઊભલા જોયું ઝૂલણ લ્યો
હેઠે બેસીને મૂલ કર્યા ઝૂલણ લ્યો
બેઠી એવી હું ઊઠી ઝૂલણ લ્યો વણઝારી…
– લોકગીત

લોકસાહિત્યની સમૃદ્ધિ અને સુમધુરતાની ગાથા આપણે અનેકવાર સાંભળી છે. આવાં કેટલાંય ગીતો આપણે સાંભળતાં-માણતાં આવ્યાં છીએ. કોઈકને વળી પ્રશ્ન થાય કે આ લોકગીત ખરું, સારુંય ખરું, પણ એમાં કવિતા ખરી? કોઈ ના પાડવાની હિંમત કરે? કવિતાનિર્ણાયકો કહેતા હોય છે એમ, એમાં નવીનતા શું? ન ભાવનું નાવિન્ય કે ન અભિવ્યક્તિમાં તાજગી, લયપ્રાસ ઠીકઠીક સારા, પણ લયપ્રાસથી (કથિત-કુખ્યાત) કાવ્યતત્વ થોડી સિદ્ધ થાય, પછી એમાં કવિતા ક્યાં? કયું તત્વ સ્પર્શે છે? આખરે ક્યાં ક્યાં ક્યાં, ક્યાં છે કવિતા?
દાડમડીનાં ફૂલ રાતાં રંગનાં છે અને ફળ લીલા રંગનાં છે, (નાચતા હો તો ઝૂલણ લ્યો, ન નાચતા હો તો કંઈ નહીં.) ઓકે, ફાઈન. ચૂંદડી લેવા વાણિયા પાસે ગઈ, ઊભા ઊભા ચૂંદડી જોઈ(નાચતા હો તો, ઝૂલણ.), હેઠે બેસી મૂલ કર્યા (વન્સ અગેઈન ઝૂલણ), ફૂલ રાતાં છે ને ફળ લીલાં છે. ઠીક છે, સમજ્યા. એ જ રીતે સોની પાસે ઝુમરાં, મણિયારા પાસે ચૂડલાં જોયાં-મૂલવ્યાં-લીધાં,(ઝૂલણ-ઝૂલણ-ઝૂલણ) પત્યું. ઠીક છે, તો શું? કવિતા ક્યાં?
શું આ સદી અગાઉ સદીઓથી બાયડીઓ સાવ નવરી હતી એટલે બસ પ્રાસબદ્ધ ગીતો બનાવ્યાં કરતી? નવરાત્રીઆદી નાચવાના પ્રસંગો આવે એટલે સહુના પગમાં થનગાટ ઉમેરવા આ પ્રકારે ઠુમકાબદ્ધ શબ્દો ગોઠવ્યા કરતી? એટલા માત્રથી આ બધાં ગીત રચાયાં? એમાં કૂદાકૂદીની મજા અને આનંદ છે, પણ કાવ્યતત્વ નથી?
લગ્નઆદિ પ્રસંગોમાં ગામની સ્ત્રીઓને ગાણાં ગાતાં સાંભળવાનું (સદભાગ્યે) કેટલીકવાર બન્યું છે, એમાં સાંભળેલી એક પંક્તિ ભૂલાતી નથી, ન ભૂલાય છે એ ગાતી વખતે જોયેલો પેલી સ્ત્રીઓના ચહેરા પરનો ભાવ. એ પંક્તિઃ
“લીંબડાની છાયા,
જેવી માબાપની માયા...
માયા છોડવી પડશે, સાસરે જાવું પડશે....”
સાવ આવી સપાટ બયાની. આમાં કવિતા ખરી? પણ આ ગાતી વખતે પેલી પચ્ચીસથી પિસ્તાલીસ વરસ સુધીની પરણેલી સ્ત્રીઓના ચહેરા જે ભાવ તરવરતો હતો, એ સ્પષ્ટપણે ચાડી ખાતો હતો કે આ પંક્તિ તે બધીઓ માત્ર સાસરે જનારી સ્ત્રીને જ નથી કહેતી, પણ પોતાની જાતને પણ યાદ કરાવ્યા કરે છે કે માબાપના રાજમાં જે જલસો હતો, તે સાહ્યબી હજી ભૂલાતી નથી, મનોમન એમની ખોટ સાલે છે, માબાપની છત્રછાયા સાંભરે છે, પણ હવે આટલેવરસે તો એ બધું ભૂલ ભૂંડી ભૂલ !
દાડમડીનાં ફૂલ ગમેતેવાં હોય ને ફળ ગમેતેવાં હોય, વાણિયા-સોની-મણિયારા પાસે એકએક કરીને શોપિંગ કર્યું હોય કે મોલમાં જઈ સાગમટું કે ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ઓર્ડર આપ્યું હોય, કશો ફરક નથી પડતો, મહત્વનું છે માત્ર ઝૂલણ. ઝૂલણ. ઝૂલણ. ગમે તે વાત હોય, ગમે તે શબ્દ હોય, ગમે તે પ્રાસ હોય, ગમે તે કારણ હોય કે કોઈ જ કારણ ન હોય, આજે તો મર્યાદાના વર્તૂળમાંથી બહાર નીકળી ઝૂલણ લઈ થનગનવા મળ્યું છે એટલે બસ ઝૂલણ લ્યો ને ઝૂમો... એ જ જીવનની કવિતા અને એ જ કવિતાનું જીવન ! આવું ધૂળિયું કાવ્ય-લોકગીત ન જાણે કેટલીય સ્ત્રીઓનાં હૈયાંને કેટલાંય વર્ષોથી હચમચાવતું ગરબે ઘૂમતું રહ્યું છે. આમાં કઈ કવિતા અને કયું જીવન? અહીં સુધીમાં તો ખરેખર ચડિયાતું કાવ્ય કેવું હોય ને હોય તો કયું હોય એ પ્રશ્ન પણ સાવ નિરર્થક લાગે એવી વ્યાપક અનુભૂતિ થઈ આવે છે.
-પણ, અહીં શહેરમાં બેઠાબેઠા ઘણીવાર વિચાર આવે છે કે આપણે કવિતાના શા હાલ કર્યા છે?
કેમ હજી આપણે ઊંબરે ઊભા રહી વ્હાલમનાને જ બોલવાનું કહ્યા કરીએ છીએ? કેમ હજી આપણા ભઈલાઓ લીંબડીપીપળી હલાવી વહાલી બેનીને હિંચકે જ ઝૂલાવ્યા કરે છે? કેમ હજી આપણે મધુવનમાં ખોવાયેલા માધવને જ શોધ્યા કરીએ છીએ? કેમ હજી આપણા સાંવરિયાઓ ખોબો માગીએ તો દરિયો જ દઈ દીધા કરે છે?
કારણઃ અનુભૂતિ ! ખરેખર?
અનુભૂતિને અનુસરેલા શબ્દો પંક્તિ સુધી કૂચ કરે, ને એવી પંક્તિઓથી જે કવિતા રચાય, એને વળી ક્યાં પ્રકાર ને બંધારણની ચિંતા રહે? કે પ્રકાર અને બંધારણોના ચોકઠા સમજ્યા પછી જ કવિતા સિદ્ધ થાય છે?
કવિ ધૂમિલની, ‘કવિતા’ નામની એક કવિતામાંની આ એક માત્ર પંક્તિ મૂકી દીધા પછી મારે-તમારે વધારે કશી ફરિયાદ કરવાની નહીં રહે.
“(કવિતા)
વહ કિસી ગંવાર આદમી કી ઉબ સે
પૈદા હુઈ થી ઔર
એક પઢે-લિખે આદમી કે સાથ
શહર મેં ચલી ગઈ...”