છાતીએ છૂંદણાં છૂંદાવાં બેઠી, ભરબજારની વચ્ચે, હો
હૈયું ખોલી છૂંદાવવા બેઠી, ભરબજારની વચ્ચે, હો

કૌતુક આયે કારમું લોકો, તાકી તાકી ભાળે, હો
આંખ માંડી, આંખ મારી લોકો, તાકી તાકી ભાળે, હો

“વાહ રે ખરી, શોખની રાણી !” ભાતભાતીનું બોલે, હો
“છાતીએ છાપ છપાવવા બેઠી !” ભાતભાતીનું બોલે, હો

માથે લાંબો ઘૂંઘટો ખેંચી છૂંદણાં જાય છૂંદાવ્યે, હો
છેડલો ખોલી છાતી પરનો છૂંદણાં જાય છૂંદાવ્યે, હો

આંખો ફાડી તાકતી દુનિયા, નજરે એની ના’વે, હો !
ટોળટપ્પાં ને કાંકરા લોકના, નજરે એની ના’વે, હો !

દૂરના મોહલ્લા માંહ્યલું ખોરડું, આંખમાં એની રમે, હો !
ખોરડા માંહ્યલો સાહ્યબો શોખી, આંખમાં એની રમે, હો !

લોકને મૂકી લ્હેકા કરતા, ઝટ ઊઠી એ ચાલી, હો !
છાતીએ છાપી મોર ને કોયલ, ઝટ ઊઠી એ ચાલી, હો !

ફાગણ ફૂલ્યો ફૂલ કેસૂડે, પૂનમ ચાંદની ખીલી, હો !
રંગ ગુલાબે રંગાઈ રૂડી, પૂનમ ચાંદની ખીલી, હો !

ચાંદની લીંપ્યે ચોક જુવાનડાં, ઘૂઘરા બાંધી ઘૂમે, હો !
હાથમાં ઠાગા, રંગના વાઘા, ઘૂઘરા બાંધી ઘૂમે, હો !

નાનકડો એક ઢોલિયો ઢળ્યો, ચોકને ખુલ્લે ખૂણે, હો !
ઢોલિયે ઢળ્યાં નર ને નારી, ચોકને ખુલ્લે ખૂણે, હો !

સાયબો પૂછે મૂછમાં મલકી, ગૂજરીમાં શું વ્હોર્યું, હો !
ફાગ આ પહેલો ખેલવા ગોરી, ગૂજરીમાં શું વ્હોર્યું, હો !

ઘૂંઘટો ખેંચી ગોરી બેઠી, કૈંક સંતાડી હૈયે, હો !
ખુલ્લી છાતીએ વ્હાલથી વ્હોર્યું, કૈંક સંતાડી હૈયે, હો !

“દાખવો મોંઘા માલ મોતીના !” સાયબો પાલવ તાણે, હો !
“રંગ મોતીના ગોતીએ ગોરી !” સાયબો પાલવ તાણે, હો !

ઢોલની ઢમક, ચાંદની ચમક રંગની રેલમછેલો, હો !
મનામણાં ને રિસામણાંના, રંગની રેલમછેલો, હો !

નાવલિયાના નેહનાં નીરે, ગોરીનાં ઉર ભીંજ્યાં, હો !
રૂમકઝૂમક ફાગના રાગે, ગોરીનાં ઉર ભીંજ્યાં, હો !

હૈયા ચોકમાં મોર નાચે છે, જોઈ લ્યો જેને જોવું, હો !
ઉર ઘટામાં કોયલ ટહૂકે, જોઈ લ્યો જેને જોવું, હો !

આજ નથી શિરે ઘૂંઘટો ઢાળ્યો, ફાગણ ફૂલ્યો ફાગે, હો !
આજ નથી ઉર છેડલો ઢાંક્યો, પૂનમનાં પૂર જાગે, હો !

25 માર્ચ 1939, સુન્દરમ. (‘સુન્દરમની 125 કવિતા’માંથી)

[download id=”329″] [download id=”382″]